Kognitiv terapi

Grundforståelsen i den kognitive terapi er, at der eksisterer en tæt sammenhæng mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger. Kognitiv (kognition) betyder tænkning, og netop måden at tænke om vores oplevelser og erfaringer på, er central i den kognitive terapi.

Når vi oplever ubehag og negative følelser i forbindelse med ex. stress, angst og depressive tilstande, skyldes dette sjældent situationen i sig selv, men ofte den måde vi tænker om og oplever situationen på. Det er således vores fortolkninger af virkeligheden, der er afgørende for, hvordan vi har det. Den kognitive terapi er en samtalebaseret og fremadrettet terapiform, hvor psykolog og klient arbejder sammen om at afdække disse – ofte automatiserede – tankemønstre, således at klienten opnår en større bevidsthed om disse reaktionsmønstre, og får redskaber til at handle anderledes og mere hensigtsmæssigt.

Mindfulness-baseret Kognitiv terapi (MBCT) hører til den nyeste ”bølge” inden for den kognitive terapi og er en evidensbaseret behandlingsform, som er særlig velegnet til behandling af depression, stress og angst. Mindfulnesser en meditationsform og handler om evnentil at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, – uden at dømme. At være til stede i nuet og forstå at tanker kun er tanker, – mentale konstruktioner, der eksisterer inde i vores egne hoveder – ikke virkeligheden. Mindfulnesstræning via guidede meditationer kan inddrages i den kognitive samtaleterapi eller foregå særskilt som længerevarende kursusforløb.

ACT er ligeledes en del af den nye ”bølge” inden for den kognitive terapi, og er tæt forbundet med grundtænkningen i Mindfulness. Målet er her at finde ind til egne grundlæggende værdier og bruge disse som mål til at skabe et meningsfuldt liv. Et liv hvor man accepterer de vanskeligheder og smerter, der naturligt opstår i ens liv. ACT har ikke som mål at få det smertefulde og ubehagelige til at gå væk, men i stedet acceptere at det er der, og alligevel beslutte at ville leve det liv, man værdsætter.