Depression

 • Oplever du generelt en forringet livskvalitet?
 • Oplever du dig træt og energiløs?
 • Opleves alt ”gråt i gråt”?
 • Har du koncentrations- og uoverskuelighedsproblemer?
 • Har du forstyrret søvn- og spisemønster?
 • Har du vanskeligheder ved at træffe valg?
 • Er din sexlyst nedsat?
 • Oplever du angst, indre uro og tvangstanker?
 • Overvældes du hyppigt af ubehagelige følelser?
 • Opleves livet ikke længere værd at leve?
 • Plages du af hyppige selvbebrejdelser?
 • Overvejer du at tage dit eget liv?

En ”Depression” må ikke forveksles med den almindelige følelsesmæssige tilstand at være trist, i dårligt humør, ”at være deprimeret”. Diagnosen ”Depression” er langt mere alvorlig og kræver professionel hjælp. En svær depression kan skyldes en kemisk ubalance i hjernen, og kræver ofte medicinsk behandling. Kognitiv terapi har ligeledes vist sig effektiv i behandlingen af depression.

Ikke kun voksne, men også et stigende antal børn og unge rammes af depression. En depression kan være en afgørende hindring for den personlige og sociale udvikling, men desværre lider mange i stilhed. De kan ikke selv sætte ord på, hvordan de har det, og derfor er depression, – især hos børn og unge ofte et overset problem.Rammes man af en depression, oplever man ofte, at man ikke længere er i stand til at magte sin dagligdag. Man isolerer sig og mister interessen for de ting, der tidligere var betydningsfulde for en.

Konsekvenserne af en overset depression kan være alvorlige. Hvis du kan genkende flere af ovenstående symptomer, bør du tage kontakt til læge/psykolog. Her kan du fortælle, hvordan du har det, få lavet en depressionstest, og få hjælp til bedre at kunne forstå, hvad der sker med dig og til at stoppe det depressive, negative og ødelæggende tankemønster, der i øjeblikket præger dig. Genkender du ovenstående symptomer hos andre, er det ligeledes vigtigt at være opmærksom, og opfordre til at søge hjælp.

Jo tidligere du kommer i behandling for en depression, jo større er mulighederne for at undgå de værste af depressionens negative følger, og jo bedre er mulighederne for at forebygge og dermed forhindre en ny depression.