Behandling

Den grundlæggende behandlingsform i klinikken er den kognitive terapi (for uddybning se oversigten ), men afhængig af problematik og situation inddrages også psykodynamiske tilgange, ligesom samtaleterapien suppleres med afspændings-, mindfulnessøvelser og eksponeringsopgaver.

Vi har i særlig grad specialiseret os i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angst- og stresstilstande, depression samt tvangsprægede tanke- og handlemønstre (bl.a. OCD) – i forhold til såvel børn, unge som voksne. Terapien er overvejende en korttidsterapi, men længerevarende forløb forekommer også.

Samtalen er en væsentlig del af det kognitive terapeutiske forløb, men de kognitive ”hjemmeopgaver”, hvor klienten gennem arbejdet med ”skræddersyede” og helt konkrete arbejdsopgaver får integreret de nye tanke- og handlemønstre i sin egen daglige praksis, er mindst lige så betydningsfulde.

Behandlingsforløbet afsluttes, når klienten oplever selv at kunne takle dagligdagens vanskeligheder og udfordringer på en hensigtsmæssig måde. 

Der tilbydes individuelle terapiforløb, parterapi og gruppeforløb alt efter problematik og ønske.