Angst

 • Undgår du steder med mange mennesker?
 • Er du bange for at gå i supermarkeder?
 • Får du hjertebanken i busser og tog?
 • Kender du fornemmelsen af:
 • Uro i kroppen, tørhed i halsen, ængstelse, nervøsitet,
 • Svimmelhed, hjertebanken, uvirkelighedsfølelse,
 • Muskelspændinger eller trykken i maven?
 • Oplever du, at din krop er i konstant ”alarmberedskab”?
 • Tror du, du fejler noget alvorligt?
 • Tror du, du skal besvime?
 • Tror du, du skal dø?

Lider du af angst, kan du nikke genkendende til flere af ovenstående symptomer. Symptomerne er forbundet med store psykiske og sociale konsekvenser og er yderst ubehagelige og begrænsende for et menneskes generelle livskvalitet. Angsten har mange ansigter og ofte optræder flere symptomer samtidigt. Fælles for angstlidelserne er, at man ofte udvikler undgåelsesadfærd. Man undgår de situationer, der vækker angst, og begrænses dermed i sin daglige udfoldelse i såvel arbejds-, familie- som fritidsliv.

Angst af fobisk karakter er begrænset til bestemte steder og situationer eller angsten for noget bestemt. (Ex. angst for små lukkede rum, mørke, højder, store forsamlinger, edderkopper, flyskræk m.m. )

Lider du af sygdoms- og/eller dødsangst fejltolker du normale fornemmelser i kroppen som symptom på en livstruende sygdom, hvilket udløser katastrofetanker og panikangstanfald.

Generaliseret angst, opleves som en konstant bekymring, en anspændthed og en overdreven og ukontrollerbar ængstelse overfor dagligdags problemer og begivenheder. ”Du tager sorgerne på forskud, forventer altid det værste, og er i konstant alarmberedskab overfor mulige farer og trusler”.

Angstlidelsen OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er forbundet med tvangstanker og tvangshandlinger. Ofte drejer tvangstankerne sig om frygt for smitte/bakterier, frygt for at skade sig selv eller andre eller om overdreven tvivl og behov for orden/symmetri og kontrol. Tvangshandlinger er tilbagevendende handlinger/ritualer, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordensritualer. Såvel tvangstanker som tvangshandlinger er plagsomme, generende og uhyre vanskelige selv at modarbejde.

Men……..du behøver ikke have det sådan! Fælles for angstlidelserne er, at de kan behandles.

Du kan få hjælp til at bryde den ødelæggende negative angstspiral. Kognitiv terapi evt. kombineret med medicinsk behandling (et SSRI produkt) har vist sig at være en yderst effektiv behandlingsform. Gennem samtaleterapi, øget selvindsigt, kognitive redskaber og konkret og systematisk træning lærer du at arbejde med dine tanker, således at angsten ikke længere kan tage magten fra dig. Måske opnår du, at blive helt fri for angstsymptomer i lange perioder af dit liv og/eller at få reduceret symptomerne så meget, at du kan klare dig i en hverdag med arbejde, uddannelse, familie og fritid.