Velkommen til Psykologklinikken

Mange mennesker oplever i løbet af deres liv, at de kommer ud for kriser, der forringer deres livskvalitet. Nogle kriser klares af ”tiden” og ved egen og venner/families hjælp, mens andre kriser og problematikker er så omfattende, at de kræver professionel hjælp.

Oplever du – at din generelle livskvalitet er nedsat, at dit psykiske velbefindende er truet, og har du vanskeligheder med at klare din dagligdag på en for dig tilfredsstillende måde? Har disse symptomer stået på gennem længere tid, så kunne et samtaleforløb med en psykolog være noget for dig.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen.

I Klinikken kan vi bl.a. tilbyde dig hjælp med:  

  • Angst (Panikangst, Generaliseret angst, Sygdomsangst, Fobier)
  • Depression
  • Stress og belastningsreaktioner
  • Tvangstanker- og handlinger (OCD)
  • Selvværdsproblematikker
  • Sorg og krise
  • Relations- og samlivsproblemer
  • Følger i voksenlivet af svære opvækstbetingelser og omsorgssvigt
  • Sociale kompetencer og assertionstræning

Endelig kan en psykolog være en god sparringspartner i forbindelse med personlig udvikling, – en støtte i arbejdet med at finde ind til egne værdier og drømme og her igennem opnå større livskvalitet.